Vem blir inte glad
av hög verkningsgrad?

Konsten att arbeta på sätt som verkligen ger resultat, med frisk luft och arbetsglädje. 

Verkningsglad stöttar organisationer och personer att hitta arbetsmetoder och  verktyg med skärpa.

Välkommen!